Flying-Stars
חיפוש:
לימודי המשך
המרידיאנים המופלאים והטיפול במחלות "מורכבות"

"בגוף האדם 360 נקודות לדיקור. 66 נקודות על הגפיים הן החשובות ביותר. מתוכן- 8 נקודות קודמות לכל."
 
Nei Jing, Ling Shu ch.1

בגוף האדם 12 מרידיאנים עיקריים  ו- 15 מרידיאני חיבור דרכם זורמים הצ´י והדם במהלך החיים. אבל, מתחת לפני השטח, זורמים ה- Qi Jing Ba Mai, שמונה המרידיאנים ה"מופלאים", שמהווים את מקור האנרגיה החבויה של החיים עצמם: האינטראקציה המתמדת בין Shen ו- Jing, מרגע ההתעברות ועד לנשיפת החיים האחרונה.

המרידיאנים המופלאים שולטים ביצירה של חיים מרגע מפגש הזרע והביצית, במהלך 9 חודשי ההיריון ועד ללידה; והם מווסתים גדילה פיזית, רגשית ורוחנית- דרך מנגנון מתוחכם של שינויים שעוברים עלינו בחיים במרווחים של 7/8 שנים. אבל, חשוב מכל בהתייחסנו למחלות ולריפוי, המרידיאנים המופלאים מגנים על הגוף במצבים של שינויים פתאומיים ובלתי - צפויים, או מחלות, שלא ניתן להתמודד איתם דרך איברי ה- Zang-Fu ומערכת המרידיאנים הרגילה, כפי שנכתב בפרק 27 של ה - Nan Jing:

" החכמים הקדמונים בנו תעלות ומאגרים והם שמרו על זרימה חופשית בדרכי המים על מנת להיות מוכנים למצבים משתנים. אבל כשהגשמים ניתכו מהשמיים, התעלות והמאגרים התמלאו. בזמנים כאלה, כשהגשמים שטפו ללא שליטה, אפילו הקדמונים לא יכלו לתכנן קדימה. לכן , הם היו צריכים להיות מוכנים מראש... כאן(בגוף האדם), כשמערכת המרידיאנים מלאה עד לקצה גבול היכולת, הצ´י העודף מופנה למרידיאים המופלאים... כך האדם ניצל ממוות בטוח." 
האדם יכול, אכן, להינצל ממוות בטוח, אבל במחיר יצירתו של חוסר - איזון עמוק וכרוני במבנהו האנרגטי הבסיסי.

בפסקה זו ה - Nan Jing מתאר את התהליך הפתולוגי שמייצר מחלות אוטו - אימוניות והפרעות הורמונאליות כרוניות - מחלות שפורצות תמיד במצבים שהגוף-נפש לא מסוגלים להתמודד עם מצבים בלתי - צפויים והדרך היחידה לשרוד היא להפנות את הצ´י הסוטה של המחלה לרובד העמוק והפנימי ביותר שהוא מערכת המרידיאנים המופלאים.

התמחות זו כוללת ששה מפגשים בני ארבע שעות:
-
המפגשים הראשונים יוקדשו להיכרות מעמיקה עם האנרגטיקה של שמונת המרידיאנים המופלאים, כולל מסלולים פנימיים וחיצוניים, נקודות מפגש והעברת אנרגיה ביניהם והמשמעויות של נקודות הדיקור השונות שלהם.
-
בהמשך נדון בחשיבות מערכת זו ביצירה של חיים חדשים ובויסות של תהליכים פיזיים, רגשיים ורוחניים במהלך החיים. בחטיבה זו ניתן דגש מיוחד על הפרעות הורמונאליות שונות ובעיות פריון.
-
החטיבה האחרונה מוקדשת לאבחנה ולטיפול במחלות אוטו- אימוניות.

השיעורים יכללו טכניקות לאבחנות התבוננות ודופק שהן ייחודיות למרידיאנים המופלאים ודוגמאות קליניות רבות לשימוש בפרוטוקולים הטיפוליים שיילמדו.

 
 Bleknet.com - בניית אתרים